דוח מבקר המדינה על מפרץ חיפה: "מציאות בלתי נסבלת וכואבת"

דוח מבקר המדינה פורסם כעת ומצייר מציאות, בה אף אחד מהמשרדים הממשלתיים או הגופים שאמורים היו לטפל במצב הסביבתי במפרץ חיפה, לא עשה את תפקידו. ארגוני הסביבה דורשים מהממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד המשרד להגנת הסביבה ובמקביל, לאשר את תוכנית "עמק החדשנות" לפינוי התעשייה המזהמת מהמפרץ. קליש: "מדובר במחדל"

דוח מבקר המדינה פורסם כעת ומצביע על משהו שתושבי מטרופולין חיפה יודעים כבר שנים רבות, המצב עגום ואין אף גוף ממשלתי שבאמת נאמן לטיפול בבעיית התעשייה המזהמת במפרץ חיפה.

תמ"א 30. מתוך הדוח

בחודשים מרץ 2016 – יוני 2017 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים סביבתיים הנוגעים לטיפול הגורמים הממשלתיים הנוגעים במפרץ חיפה, לרבות היבטים הנוגעים לזיהום אוויר ולסיכונים שמקורם בחומרים מסוכנים.

המבקר בחן את תוכנית המתאר הארצית לדרום מפרץ חיפה, תמ"א 30 והעיר למועצה הארצית למינהל התכנון ולממשלה, כי יותר מ-27 שנים לאחר שהמועצה הורתה להכין את תמ"א 30, תוכנית זו, או כל תוכנית מתאר אחרת שאמורה לחול על כלל השטח של מפרץ חיפה, עדיין לא אושרה על ידי הממשלה וקיבלה תוקף. "זאת אף שמבחינה ציבורית נודעת חשיבות רבה ביותר להסדרה תכנונית של אזור מפרת חיפה בכלל ולהיבטיה הסביבתיים והשפעותיה על האוכלוסייה שמטרופולין חיפה ועל בריאותה בפרט", נכתב. המבקר התייחס גם לעובדה שקיים ריבוי תוכניות החלות על שטח מפרץ חיפה ואת הצורך בתוכנית מתאר שתשליט סדר.

"על הממשלה לפעול לאישור תוכנית כוללת אחת לאזור זה, המתייחסת לכלל הסוגיות התכנוניות של מפרץ חיפה, בראייה המשלבת כראוי את מכלול הסוגיות השונות וההיבטים השונים, בהם ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים", נכתב.

בהמשך מתייחס המבקר לעובדה ששר הפנים נענה לבקשתו של שר התחבורה לפצל את תמ"א 30 והמשרד להגנת הסביבה צירף את תמיכתו בפיצול בשלב מאוחר יותר, בלי שנמצאו שום מסמכים שאפשר היה ללמוד מהם על הסיבות לשינוי עמדתם. "במקום ליישב את המחלוקות הבין משרדיות בעניין תמ"א 30, במסגרת דיוני המועצה הארצית, קודם הפיצול כפתרון להתנגדות החריפה של משרד התחבורה לתמ"א 30", נכתב בדוח. המבקר הדגיש גם, כי תכנון של יותר ממחצית התוכנית, שקידמו המועצה הארצית ומנהל התכנון, שאמורים לשמור על האיזון בין האינטרסים, מקודמים כעת על ידי חנ"י, שמייצגת בעיקר אינטרסים של תחבורה ואינטרסים עצמיים.

משרד מבקר המדינה העיר לחנ"י כי תוכנית מתאר לאזור בו שוהים בדרך כלל מאות אלפי אזרחים, בסמוך למפעלים ומתקנים שמחזיקים בחומרים מסוכנים, חייבת לכלול, נוסף על הרגולציה החלה בתחום הסביבתי, גם מנגנונים תכנוניים שיאפשרו להתמודד עם סיכונים הכרוכים בחומרים אלה.

המבקר התייחס לעמדה שהוצגה בעניין צמצום זיהום האוויר במפרץ חיפה ואמר, כי על פי נייר עמדה שהכין משרד הבריאות בנושא התחלואה במפרץ חיפה, יש המלצה מפורשת לעמוד בערכי היעד בסביבת האוכלוסייה הקרובה למזהמים. "ועדת המשנה מטעם הכנסת המליצה להפחית את זיהום האוויר במפרץ ולא רק לשמור על רמתו הקיימת", כתב המבקר. "בתמ"א 30 שהוגשה לאישור ועדת השרים לא נקבע נושא צמצום זיהום האוויר באזור חיפה כיעד שחובה להשיגו, ונושא סביבתי זה אף לא נדון בין היתר בהקשר של הוראות חוק אוויר נקי ומטרותיו.. עוד עולה שתיקונים בעניין זה בהוראות התוכנית לא בוצעו אף לאחר שפורסמו בעניין זיהום האוויר במפרץ חיפה ונזקיו הבריאותיים, ההמלצות של ועדת המשנה מטעם הכנסת… המשרד להגנת הסביבה אף לא פנה ביוזמתו למינהל התכנון ודרש ממנו לתקן את הוראות תמ"א 30 ולהתאימן למטרות חוק אוויר נקי ולמדיניות ארוכת הטווח בנושא צמצום זיהום האוויר שקבעה הממשלה..".

המבקר העיר למשרד להגנת הסביבה, שמאחר וידוע שנים רבות שזיהום אוויר מביא לתחלואה ותמותה, הצורך לצמצם ולמנוע אותו אינו צריך להיות מוגבל בזמן ולפיכך, אין מקום שהמשרד יסתפק בשימוש בדרכי הסדרה סביבתיות העומדות לרשותו, ולא יעשה שימוש במיטב סמכויותיו כדי לצמצם את זיהום האוויר הפוטנציאלי הכרוך בפרויקטים שונים ואף למנוע אותו.

בנוגע להעתקת המפעלים המזהמים במפרץ חיפה, העיר המבקר, כי בשנת 2009 הודיע המשרד להגנת הסביבה כי הוא אימץ את המלצות ועדת שפיר, אך המלצה זו לא יושמה. "המשרד להגנת הסביבה אף לא העלה את הנשוא לפני מינהל התכנון שקידם באותה עת את תמ"א 30 יצוין כי המשרד להגנת הסביבה היה שותף בשנים האחרונות לכמה יוזמות לבחינת מקומם של תשתיות ומפעלים באזור מפרץ חיפה, אולם לא הסב את תשומת ליבה של הממשלה לצורך בבחינת סוגיית קרבתם של המפעלים במפרץ חיפה למתחמי מגורים ולאפשרות להתיקם לאזור אחר".מבקר המדינה העיר למשרד כי בתוקף תפקידו בייצוג האינטרס הציבורי בתחום הסביבה, הדין הקנה לו כלים שונים לקידום האינטרס וראוי שיעשה בהם שימוש.

לקריאת הדוח המלא לחצו כאן.

אין לנו אבא ואמא

ארגוני הסביבה בהתייחסות לדוח מבקר המדינה על מחדלי הגנ"ס במפרץ חיפה: "על היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד המשרד להגנת הסביבה על התנהלותו בעניין מפרץ חיפה".

מנכ"ל ארגון מגמה ירוקה מור גלבוע מסר בתגובה: "דו"ח מבקר המדינה מציג מציאות בלתי נסבלת וכואבת שבה אין מי שנלחם על הבריאות והביטחון של מאות אלפי תושבי חיפה והקריות שנפגעים, כבר עשרות שנים, מזיהום האוויר הקשה שמייצרת התעשייה הפטרוכימית במפרץ. אנחנו דורשים מהממשלה לקבל החלטה אמיצה ולאשר עד סוף השנה את תוכנית  'עמק החדשנות' של רשות מקרקעי ישראל שתביא לפינוי התעשייה המזהמת עד שנת 2025, תבריא את האזור ותקדם דיור ותעשיה נקיה ובטוחה. היום יותר מתמיד, 850 אלף תושבי ותושבות מטרופולין חיפה דורשים את זכותם הבסיסית לאוויר נקי, לבריאות ובטחון. היום יותר מתמיד אנחנו נחושים במאבק הצודק שלנו לקדם אנרגיות מתחדשות ונקיות ולהביא את מפרץ חיפה כדי שלא נדע יותר דו"חות כאלה".

חקירה פלילית למשרד להגנ"ס. הארגונים הסביבתיים הבוקר ביגור
צילום: ארגון מגמה ירוקה

דר' רויטל גולדשמיד, ממרכז מחקר סביבתי חיפה מסרה בתגובה: ״מהדוח עולה כישלון בניהול והתנהלות של המשרד להגנת הסביבה; כישלון מערכתי של רגולטור הוא בעל השלכות חמורות שמעמידות אלפי אנשים בסיכון. המחדלים העולים מדוח המבקר מציפים חולשות של הטייה בשיקול הדעת במשרד להגנת הסביבה והעדפת התעשיות על האינטרס הציבורי. השאלה הנשאלת – למה? נוכח הממצאים הקשים בדוח של מבקר המדינה אנו מתכוונים לפנות ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה לפתוח בחקירה: אנחנו רוצים לדעת האם אכן מקודש האינטרס הציבורי בניהול ובהתנהלות של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו לומדים שאין לנו אבא ואמא בשטח. הרגולטור, כהוויתו, לא מתפקד כראוי, לא שומר עלינו ולכן, על פי עקרון הזהירות המונעת הממשלה חייבת להידרש לענין מפרץ חיפה. אי אפשר להשאיר את המצב בחוסר הוודאות הנוכחי. אנחנו דורשים ממשלת ישראל לקחת אחריות על חייהם של כמיליון תושבי המדינה החיים במפרץ חיפה ותחת ראייה מתכללת של הסכנות הבריאותיות והסיכונים הבטיחותיים – שאנחנו חיים בהם – להעלות להחלטת ממשלה בבהילות את תוכנית הבראת מפרץ חיפה וסגירת התעשיות המסוכנות במפרץ חיפה״.

יובל ארבל מעמותת צלול מסר בתגובה: "הלקח שיש ללמוד מפרשת מיכל האמוניה הוא, שעל המשרד להגנת הסביבה ובעיקר אשכול התעשיות שבו, לשנות ללא דיחוי את יחסו לתעשייה המזהמת והמסוכנת בכל רחבי הארץ, לפעול בתקיפות נגד המזהמים ולא להיגרר לעיסוק בתחומים שהוא אינו מבין בהם ושנועדו לשרת מטרות זרות. הבעיה העיקרית בבסיס המחדל המתמשך היא היעדר מנהיגות. סביבה מזוהמת גורמת ליותר תחלואה וליותר אנשים מתים מכל סיבה אחרת. שרי הגנת הסביבה בשנים האחרונות קיבלו את התפקיד כהכרח פוליטי ולא כי האמינו בנושא וכך גם נראתה עבודתם. לא הוצבו יעדים ולא הוקצו משאבים. בתווך פעלה תעשייה מזהמת עתירת משאבים, המנצלת את חולשת המשרד והממשלה כולה. אנו קורבנות לחוסר מנהיגות בנושאי בריאות וסביבה. אנשים מתים כי לממשלה אין רצון לעסוק בנושא בגלל יחסי הון שלטון מורכבים. גרוע מכך, משרד ראש הממשלה הפעיל לחצים בלתי סבירים על המשרד להגנ"ס להקל על חיפה כימיקלים, ולקבל פתרונות שאינם מיטביים לביטחון ושלום התושבים. כך גם במאבקים אחרים מול מפעלים ותשתיות הגורמים לזיהום או סיכון לתושבים. למזלנו, יש ארגונים ופעילים שלא וויתרו, ראש עיר שבסופו של דבר השתכנע ולא וויתר ושופטים שהכריעו לטובת שלום הציבור. ההצלחה של סגירת המיכל צריכה להזכיר לציבור שאין לו על מי לסמוך מלבד על עצמו, שימשיך להיות ערני, פעיל ונחוש, ולעיתים אף לממן מכיסו דוחות מומחים בלתי תלויים כי הממשלה לא עושה זאת".

מרכזת הקואליציה לבריאות הציבור רוית שטוסל מסרה בתגובה: "דוח המבקר מציג את המציאות האיומה איתה אנחנו מתמודדים במפרץ חיפה. העדר הרגולטור הקרוי המשרד להגנת הסביבה ומרחב מטרופוליני אשר מופקר לתכנון בעלי אינטרסים צרים עד זרים על חשבון הציבור הרחב וכל זה אל מול תוכניות בעלות פוטנציאל ההשפעה הכי משמעותי על בריאות התושבים ועל הסביבה. לתוכניות שהונחתו בגסות על המפרץ בשנים האחרונות ניתנו הקלות מתסקירי סביבה וסיכונים, מתסקירים ססמיים ומנקיטת פעולות לצמצום הסיכונים והזיהומים והפחתת השפעתם על הסביבה. ניתנו הקלות מהותיות בהגבלת אזורי הסיכון עד כדי הגדלתם של אלו המסוכנים על חשבון מכלול פארק ושטחים פתוחים. נעדרת ראיה מערכתית לכלל התוכניות השונות ונעלמה השאיפה לצמצום הזיהום".

במסיבת העיתונאים שהתקיימה ביגור, קודם לפרסום הדוח, השתתפו עוד נציגים מטעם שומרי הבית, מועצה אזורית זבולון, התנועה הירוקה, שומרים על הבית ו- XR. הדוברים קראו לציבור להגיע הערב ב-18:00 להפגנת תושבים ופעילים שתתקיים מול בז"ן בקריאה לסגירתו.

קליש: אוזלת יד קשה

ראש עיריית חיפה ד"ר עינת קליש רותם מסרה בתגובה על דוח מבקר המדינה בנושא פעילות הממשלה במפרץ חיפה: "דו"ח הביקורת המיוחד של מבקר המדינה בנושא זיהומים סביבתיים במפרץ חיפה הינו מבהיל לקריאה וקשה לעיכול, ובפרט לאלה שאיבדו את יקיריהם. על פי הדו"ח, אין ספק שאין יותר מקום למפעלים מזהמים בקרבנו. לאור תוכנית רמ"י לניקוי מפרץ חיפה שעלתה במועצת העיר חיפה והתקבלה פה אחד כחזון למפרץ, אין עוד ספק מה הוא העתיד הנכון והיחידי למטרופולין חיפה והצפון. הדו"ח מציג אוזלת יד קשה; היות ומדובר בהתנהלות שנמשכת שנים, אין נראה שמדובר בטעות מצטברת או בתום לב. מדובר במחדל שגבה את חייהם של אלפי תושבים.

מחדל. קליש ומבקר המדינה יוסף שפירה
צילום: דוברות עיריית חיפה

"מעבר לסוגיות המוזכרות בדו"ח שנמשכו שנים רבות ודורשות לימוד מעמיק, אחד הפרקים עוסק בבעיה בוערת שמתרחשת כאן ועכשיו – קידום תכניות למפרץ ללא ראייה כוללת. בפרק על התכנון הסטטוטורי של מפרץ חיפה מוסיף מבקר המדינה אמירה ברורה כשמש: על הממשלה לפעול לאישור תוכנית כוללת אחת לאזור מפרץ חיפה המתייחסת לכלל הסוגיות התכנוניות של אזור זה בראייה המשלבת כראוי את מכלול הסוגיות השונות וההיבטים השונים, ובהם ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים. על מינהל התכנון בסיוע המשרד להג"ס לבחון לעומק את ההוראות המעודכנות של תמ"א 13 /ב/ 1 לנוכח התפיסה התכנונית האינטגרטיבית שעמדה ביסוד תמ"א 30 וזאת על מנת להבטיח שנשמרים האיזונים שתמ"א30 ביקשה ליצור.
בימים אלה מנהלת עיריית חיפה הליכים מול מוסדות התכנון סביב תכנית נמל המפרץ, וזאת בגלל פגיעה באינטרסים מטרופוליניים ולאומיים אחרים, ובגלל היעדר ראייה אינטגרטיבית. אנו ממתינים לראות האם מוסדות התכנון ישנו את גישתם לאור המסקנות החמורות שפורסמו כאן, או שימשיכו לחטוא לאתיקה המקצועית לה הם מחויבים. אנו ממתינים לראות האם דבריו של מבקר המדינה יבדקו על ידי מוסדות התכנון בכובד ראש ויביאו לשינוי בגישה, או יביאו להתעלמות מופגנת. כראש עיריית חיפה, אמשיך להיאבק ללא פשרות מול מוסדות התכנון ומשרדי הממשלה על דמות מפרץ חיפה, מתוך ראיית טובתו של הציבור החיפאי שלו אני מחויבת".

אודות הילה מלמד

אולי יעניין אותך גם?

קבוצת תשובה חתמה על שיתוף פעולה עם קבוצת ג'בארין אלשייח'

קבוצת תשובה בראשותו של איציק תשובה חתמה על שיתוף פעולה עם קבוצת ג'בארין אלשייח' בראשותו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *