דור כימיקלים: המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בכל הצינורות המוטמנים

המשרד להגנת הסביבה עצר הזרמת חומרים לכל הצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים בחיפה העוברים בשטחים הציבוריים ומעבירים חומרים מסוכנים. "עולה חשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה לגילוי ולמניעת דליפות"

המשרד להגנת הסביבה עצר את ההזרמה בצינורות המוטמנים של חברת דור כימיקלים המעבירים חומרים מסוכנים, זאת, בהמשך לעצירת ההזרמה שכבר ביצע סביב אירוע דליפת הגז לשני צינורות שמולאו במים. המשמעות היא כי המשרד אוסר את  המשך העיסוק הקיים לחברה להזרמת חומרים מסוכנים בצנרת היוצאת מהמפעל והנכנסת אליו עד שימולאו התנאים המחמירים שהציב.

לא עומדים בתנאים. חיפה כימיקלים
צילום: המשרד להגנת הסביבה

לאחר השימוע שקיים המשרד למנהלי החברה, המשרד קבע כי על דור כימיקלים לרוקן את הצנרות באופן מיידי, למעט שני קווי צנרת שלהם נקבע הסדר מיוחד כמפורט. בנוסף, נאסר על החברה לשנע חומרים מסוכנים בצנרת הטמונה החוץ-מפעלית, עד שיוכח כי כל הקווים עומדים בדרישות שהוצבו להם, והונחה דעתו של המשרד באשר לתפעולם לפי התקנים הבינלאומיים המחמירים ביותר ולסיכון שהם מייצרים.

המשרד להגנת הסביבה מדגיש, כי העובדה שדליפת הגז התגלתה רק בעקבות תלונות אזרחים לרשות הכבאות וכן לעיריית חיפה ולא באמצעות מערכות הגילוי המוקדם וההתרעה על דליפות מקווי שינוע חומרים מסוכנים, מצביעה על כשל כולל במערכת בקרת הדליפות של המפעל. מערכת גילוי הדליפות הקיימת על צינור ה-C4 לא הצליחה במשך ימים לגלות דליפה, ולאור זאת, עולה החשד כי המפעל אינו ערוך ברמת ההגנה הנדרשת לגילוי ומניעת דליפות ממערך קווי השינוע של חומרים מסוכנים.  

המשרד להגנת הסביבה כבר ביצע בעבר כנגד החברה פעולות אכיפה משמעותיות – כמו צווי סגירה מנהליים על-פי חוק אוויר נקי, תיקי חקירה פליליים אשר הגיעו להרשעות מנהלים בבתי משפט, עיצומים כספיים ועוד – וממשיך באכיפה מאומצת כנגד החברה וכן כנגד כל המזהמים במפרץ חיפה.

המשרד להגנת הסביבה ממשיך לתחקר את האירוע, לרבות חשד לרשלנות ולקלות דעת מצד החברה לאפשרות של זיהום, וחשיפת הציבור לסכנה סביבתית משמעותית ובלתי סבירה, וינקוט בכל האמצעים הנדרשים ובכל כלי האכיפה העומדים לרשותו.

לדור כימיקלים יש 8 צינורות חומרים מסוכנים מוטמנים. שלושה מהם מושבתים כבר כמה שנים; פעילות שניים מהם, המעבירים חומרים מסוכנים בין דור לבין בתי הזיקוק, הופסקה בהוראת המשרד לאחר האירוע והם מולאו במים. צינור המעביר MTBE (תוסף דלק) מדור כימיקלים לבז"ן; צינור המעביר MTBE ממסוף הכימיקלים לדור כימיקלים וצינור המעביר גז מדור כימיקלים ליוניליוור.

כל הצינורות נדרשים לעמוד בתקינה בין-לאומית ובתנאים הקבועים בהיתר הרעלים של המפעל, שמטרתם מניעת סיכון לבריאות הציבור ולסביבה. כאשר חלק מהצינורות עוברים מתחת לקרקע באזורי תעשייה במפרץ חיפה וחלק באזורים המשרתים את הציבור.

החלטת המשרד שהועברה למפעל היא כי על דור כימיקלים לעמוד בכל התקנים המפורטים בהיתר הרעלים לשמונת הצינורות – לבצע בדיקות ולהוכיח עמידה בהם על ידי חברות ובודקים מוסמכים, להגיש תוכנית לעמידה בתקנים, לבצע בדיקות אטימות, לשדרג את מערכת ההגנה הקתודית, לבצע בדיקות לעובי דופן בטכנולוגיה לפי התקנים המחמירים ביותר, לבצע איטום חיצוני של הצנרת, להגיש וליישם תוכנית לזיהוי כשלים מכניים, להגיש וליישם תוכנית פיקוח לעמידות הקווים, לבחון עמידה מלאה של מערכת ניטור הדליפות באמצעות חברה חיצונית מוסמכת לבדיקת התקן ולהגיש לוחות זמנים צפופים לתיקון הליקויים. רק לאחר השלמת כל אלה, המשרד יבחן מחדש את המצב ואם מולאו התנאים המוקדמים, יתיר את הזרמת החומרים המסוכנים בקווים אלה ויעביר תנאים להפעלה.

יצוין, כי משרד האנרגיה ומשרד הכלכלה פנו באופן רשמי למשרד להגנת הסביבה וציינו, כי חלק מהחומרים המסוכנים המובלים בצנרות המפעל נדרשים לצורך פעילות משקית החיונית לציבור שאינה פעילות המפעל עצמו, ומכאן שהפסקת פעילות המפעל או הצנרת תביא לפגיעה בעלת היקף נרחב.

ראש עיריית חיפה ד"ר עינת קליש רותם: ״אנו מברכים על החלטת המשרד להגנת הסביבה, ובתמיכה שלו במסקנות עיריית חיפה לשלול את רשיון העסק של כל קווי הצנרת שמחוץ למפעל״.

אודות הילה מלמד

אולי יעניין אותך גם?

קבוצת תשובה חתמה על שיתוף פעולה עם קבוצת ג'בארין אלשייח'

קבוצת תשובה בראשותו של איציק תשובה חתמה על שיתוף פעולה עם קבוצת ג'בארין אלשייח' בראשותו …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *